MÅNADENS GÄST

MÅNADENS GÄST

Just nu gör vi ett uppehåll med Månadens Gäst, men vi återkommer med nya intressanta personer under våren igen!

Januari 2016

Läs mer under fliken Månadens Gäst

Svaren på de vanligaste frågorna vi får, finner du på fliken Frågor & svar.

Behöver du kontakta oss går det bra att maila oss på:
bpsd.sus@skane.se

Telefon 040-33 55 78
Vardagar
(utom måndagar)
9-12 och 13-15

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig nedan så kommer nästa nyhetsmail även till dig!

Facebook IKON

Är du BPSD-administratör & vill utbyta erfarenheter med andra?
Gå då gärna med i vår
FACEBOOK-grupp, som är en sluten diskussionsgrupp endast för er.

För att kunna bjuda in dig till gruppen, behöver vi veta ditt namn, vilken enhet du arbetar vid och mailadressen till din Facebook.

Kontakta oss via mail på:
bpsd.sus@skane.se

BPSD-registret-1212

Välkommen till BPSD-registret!

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

  Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

 

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

 

linje

Inspirationsträffar för chefer m.flchefst

Under våren 2016 kommer vi att upprepa årets Inspirationsträffar för enhets- & verksamhetschefer, MAS:ar, socialchefer m.fl. Hade du inte möjlighet att delta då, får du nu chansen igen! Dagen var mycket populär och blev fort fullbokad, så anmäl dig gärna så snart du kan.

I vår ges du möjlighet att delta på någon av 7 olika orter runt om i Sverige. Läs gärna mer HÄR (2015-11-10)

 

Ny Magisteruppsats

“Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” av Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson vid Högskolan i Halmstad. Läs den gärna HÄR

 

Utvärdering av satsningen “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Igår publicerades Statskontorets utvärdering av satsningen om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Läs den gärna här    (2015-09-03)

 

Intressant studie om miljöns betydelse

Läs den gärna HÄR

 

BPSD-registret får Guldskalpellen!OBS

Dagens Medicin delar i vår ut Guldskalpellen för tionde året i rad och BPSD-registret får idag priset som Årets förnyare!  Dagens medicin (27 maj 2015)

 

Nyhet!

Vi har tagit fram tre postrar som det nu går bra att beställa! Mer information och beställningsformulär finner du här  HÄR

 

Slutrapport 2015 från SKL “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Läs gärna SKL´s slutrapport HÄR

 

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport2015-2-41-omslag-1

Rapporten är ny och behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vård och omsorg. Läs den gärna HÄR

 

Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSD-register samt deras närstående.

På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet ”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”. Information om studien finner du HÄR (8 feb 2015)

 

“Smärta kan påverka förekomst av BPSD”

Vanja Bränsvik foto HemsidanDen 14 januari 2015 fick läkarstudenten Vanja Bränsvik sitt vetenskapliga arbete godkänt efter sedvanlig granskning och opposition. Vanja har precis avslutat Läkarprogrammets termin 5 vid Lunds Universitet och arbetet är en del i hennes utbildning. Vanja har använt sig av data från BPSD-registret och vi är väldigt glada att hon valde detta viktiga och intressanta ämne till sitt vetenskapliga arbete. Här kan ni läsa en sammanfattning på svenskHär kan ni läsa hela Vanjas uppsats

 

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

 

För kännedom  …

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer. Läs mer under Senaste nytt  (2 okt 2014)

 

Nationell utvärdering – vård o omsorg vid demenssjukdom 2014

En ny rapport från Socialstyrelsen som innehåller resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Läs gärna mer HÄR

 

Webbutbildning på olika språk

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk.  I webbutbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD samt bemötande.

Webbutbildningen finns på följande språk: Persiska, Bosniska, Polska, Turkiska, Arabiska,  Spanska, Engelska & Svenska.

Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.

Sidan uppdaterades senast 19 januari, 2016 23:19
Du är besökare nr:

Powered by Allfelt Data

Kontakta oss gärna om du önskar mer information

bpsd.sus@skane.se