Välkommen till BPSD-registret!

Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

Stängd telefonsupport den 15-17 maj

Nu är det dags för årets Svenska Demensdagarna och vi kommer finnas på plats som utställare.
Detta innebär tyvärr att vår support kommer att hålla stängt under de här dagarna, men att vi besvarar mail snarast möjligt.

Varmt välkommen att besöka oss i monter 46 på Malmömässan!

Nu är det också dags att nominera Någon medarbetare; BPSD-registrets Innovationspris 2019

BPSD-registrets Innovationspris delas ut i samband med vårt Årliga möte.
Läs gärna mer här Innovationspris 2019 & varmt välkommen med din nominering!

Lästips!

”Detta vet vi men hur gör vi?” Ett arbete kring implementering av BPSD-registret
Marie Grundström
FoU-trainee vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö / Februari 2019

”Olika professioners ansvar för medverkan vid BPSD-registrering”
Catarina Henriksson / Göteborg, Majorna Linné.
Är att arbeta i multiprofessionella team ett sätt att öka kvaliteten i arbetet med BPSD-registret? / Hösten 2018

”Utvärdering av implementeringen och arbetet med BPSD-registret i Västerås stad”
Västerås har gjort en utvärdering av implementeringen och arbetet med BPSD-registret i Västerås stad. Konsultcenter har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning kartlagt framgångsfaktorer och utvecklingsområde med arbetet att implementera registret och dess arbetsmetodik. / April 2019

/ 2019-05-15

Den nya dataskyddsförordningen

Läs mer om GDPR här

Magisteruppsatser

”En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2018-02-15 (Upplagt 21 mars 2018)

”Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2017-12-10 (Upplagt 14 jan 2018)
(2018-01-14)

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Läs mer HÄR

(2017-12-13)

Intressant studie om miljöns betydelse

Läs den gärna HÄR

Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSD-register samt deras närstående.

På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet ”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”. Information om studien finner du HÄR (8 feb 2015)

Webbutbildning på olika språk

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk.  I webbutbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD samt bemötande.

Webbutbildningen finns på följande språk: Persiska, Bosniska, Polska, Turkiska, Arabiska,  Spanska, Engelska & Svenska.

Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.