Välkommen till BPSD-registret!

Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling
Intervju från Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg

Intervju från Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april 2016.
Lyssna gärna på Jessica Engqvist, MAR i Borås & certifierad utbildare, som berättar om hur hon använder BPSD-registret i sitt dagliga arbete.
Jätteroligt, tycker vi från BPSD-registret och säger stort TACK till Jessica!

Filmer från Årliga mötet

Nu ÄNTLIGEN finns filmerna från Årliga mötet 2015 på hemsidan! Du hittar dem på fliken Övrigt/Dokument

LENNART-TÅRTA-2-300x225
Den 100 000:e registreringen är gjord!

Den 100 000:e registreringen gjordes i slutet av april av enheten Syrenen i Eksjö kommun. Vi gratulerar och bjuder er på tårta! (2016-05-17)

Beata-Terzis-222x300”Ledtrådar hjälper när orden förlorat mening … ”

Att oroligt vanka fram och tillbaka eller få aggressiva utbrott ses inte längre som en normal del av demenssjukdom. Större förståelse för vad kognitiv svikt innebär och ett nationellt kvalitetsregister har minskat lidandet för många drabbade.
Läs gärna artikeln från Svenska Dagbladet med Beata Terzis, medicine doktor, legitimerad psykolog och sakkunnig inom demens och kognition vid Frösunda omsorg. Beata har dessutom ett uppdrag som certifierad utbildare för BPSD-registret inom sin verksamhet. (2016-03-22)

”Snart tre år med BPSD-registret” – ett gott exempel från Sollentuna & Svenskt Demenscentrum

”Dokumentation uppfattas ibland som något nödvändigt ont, men faktum är att det kan hjälpa till att lindra och till och med förebygga svåra symptom. Så är det med BPSD-registret” anser Cecilia Björklund, verksamhetschef på Ribbings backe äldreboende i Sollentuna.

Läs gärna mer på Svenskt Demenscentrums hemsida

Ny Magisteruppsats

“Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” av Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson vid Högskolan i Halmstad. Läs den gärna HÄR

Utvärdering av satsningen “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Igår publicerades Statskontorets utvärdering av satsningen om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Läs den gärna här    (2015-09-03)

Intressant studie om miljöns betydelse

Läs den gärna HÄR

BPSD-registret får Guldskalpellen!OBS

Dagens Medicin delar i vår ut Guldskalpellen för tionde året i rad och BPSD-registret får idag priset som Årets förnyare!  Dagens medicin (27 maj 2015)

Nyhet!

Vi har tagit fram tre postrar som det nu går bra att beställa! Mer information och beställningsformulär finner du här  HÄR

Slutrapport 2015 från SKL “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Läs gärna SKL´s slutrapport HÄR

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport2015-2-41-omslag-1

Rapporten är ny och behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vård och omsorg. Läs den gärna HÄR

Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSD-register samt deras närstående.

På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet ”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”. Information om studien finner du HÄR (8 feb 2015)

“Smärta kan påverka förekomst av BPSD”

Vanja Bränsvik foto HemsidanDen 14 januari 2015 fick läkarstudenten Vanja Bränsvik sitt vetenskapliga arbete godkänt efter sedvanlig granskning och opposition. Vanja har precis avslutat Läkarprogrammets termin 5 vid Lunds Universitet och arbetet är en del i hennes utbildning. Vanja har använt sig av data från BPSD-registret och vi är väldigt glada att hon valde detta viktiga och intressanta ämne till sitt vetenskapliga arbete. Här kan ni läsa en sammanfattning på svenskHär kan ni läsa hela Vanjas uppsats

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

För kännedom  …

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer. Läs mer under Senaste nytt  (2 okt 2014)

Webbutbildning på olika språk

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk.  I webbutbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD samt bemötande.

Webbutbildningen finns på följande språk: Persiska, Bosniska, Polska, Turkiska, Arabiska,  Spanska, Engelska & Svenska.

Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.