Välkommen till BPSD-registret!

Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling
”Dramatisk minskning av ångestdämpande läkemedel bland personer med demenssjukdom”

Inslag på SVT Nyheter den 27/1 2017 om ett äldreboende i Lund som kraftigt minskat användningen av olämpliga läkemedel och därigenom minskat bl.a. fallolyckorna med 50%. Boendet har satsat på teamarbete och använt BPSD-registret.
Ta gärna del av  Vardaga Österbos förbättringsarbete här på hemsidan och läs om inslaget i SVT här

Tips! Ännu fler förbättringsarbeten finner du här på hemsidan på Att arbeta med registret/Förbättringsarbete

Ny uppsats!

”Att arbeta med BPSD-registret; vårdpersonalens upplevelse”

Anna Bodén / Sophiahemmet Högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet, avancerad nivå / Nov 2016 (Januari 2017)

Framgångsrik demensvård införs på Norrtälje sjukhus

TioHundras äldreboenden i Norrtälje har i många år arbetat för att förbättra omvårdnaden för de äldre med demenssjukdom. Det strukturerade arbetet med BPSD-registret har bidragit till att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom, samtidigt som behovet av lugnande och sömnmedel har minskat kraftigt. Nu införs arbetet med personcentrerad omvårdnad även på Norrtälje sjukhus och målet är att Silviacertifiera en av sjukhusets vårdavdelningar. Läs gärna mer här

”Tusentals personer med demenssjukdom är mindre ångestfyllda genom BPSD-registret”

Lyssna gärna på inslaget i Sveriges Radio ”Det viktiga arbetet som undersköterskor gör i Sverige varenda dag”

Bjuvs kommun kvalitetssäkrar vården av personer med demenssjukdom

Läs gärna mer här (2017-12-02)

Nya Nationella riktlinjer under hösten 2017

En remissversion av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer finns att läsa HÄR

”Detaljer som gör skillnad”

Ewa Kindroth & Jaana Carlsson är certifierade utbildare för BPSD-registret i Degerfors kommun.
Ta gärna del av deras goda erfarenheter i reportaget från Karlskoga kuriren / nwt.se (FOTO: Anna-Stina Tallmyren)

Årsrapport 2015

Ta gärna del av Årsrapporten från 2015 !

Information för anhöriga & närstående

Anita Asplund är patient- och anhörigföreträdare i styrgruppen för BPSD-registret. Ta gärna del av hennes presentation av både sig själv och sitt engagemang kring att informera och stötta anhöriga & närstående till personer med demenssjukdom. Du finner det på fliken Övrigt / Information för anhöriga & närstående

Intervju från Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg

Intervju från Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april 2016.
Lyssna gärna på Jessica Engqvist, MAR i Borås & certifierad utbildare, som berättar om hur hon använder BPSD-registret i sitt dagliga arbete.
Jätteroligt, tycker vi från BPSD-registret och säger stort TACK till Jessica!

Beata-Terzis-222x300”Ledtrådar hjälper när orden förlorat mening … ”

Att oroligt vanka fram och tillbaka eller få aggressiva utbrott ses inte längre som en normal del av demenssjukdom. Större förståelse för vad kognitiv svikt innebär och ett nationellt kvalitetsregister har minskat lidandet för många drabbade.
Läs gärna artikeln från Svenska Dagbladet med Beata Terzis, medicine doktor, legitimerad psykolog och sakkunnig inom demens och kognition vid Frösunda omsorg. Beata har dessutom ett uppdrag som certifierad utbildare för BPSD-registret inom sin verksamhet. (2016-03-22)

”Snart tre år med BPSD-registret” – ett gott exempel från Sollentuna & Svenskt Demenscentrum

”Dokumentation uppfattas ibland som något nödvändigt ont, men faktum är att det kan hjälpa till att lindra och till och med förebygga svåra symptom. Så är det med BPSD-registret” anser Cecilia Björklund, verksamhetschef på Ribbings backe äldreboende i Sollentuna.

Läs gärna mer på Svenskt Demenscentrums hemsida

Utvärdering av satsningen “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Igår publicerades Statskontorets utvärdering av satsningen om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Läs den gärna här    (2015-09-03)

Intressant studie om miljöns betydelse

Läs den gärna HÄR

Slutrapport 2015 från SKL “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Läs gärna SKL´s slutrapport HÄR

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport2015-2-41-omslag-1

Rapporten är ny och behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vård och omsorg. Läs den gärna HÄR

Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSD-register samt deras närstående.

På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet ”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”. Information om studien finner du HÄR (8 feb 2015)

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

För kännedom  …

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer. Läs mer under Senaste nytt  (2 okt 2014)

Webbutbildning på olika språk

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk.  I webbutbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD samt bemötande.

Webbutbildningen finns på följande språk: Persiska, Bosniska, Polska, Turkiska, Arabiska,  Spanska, Engelska & Svenska.

Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.