MÅNADENS GÄST

MÅNADENS GÄST

Varje månad presenterar vi en intervju med någon person eller enhet som vi vill uppmärksamma lite extra.

FEBRUARI 2015
Caroline & Lotta
Demensteamet i Västerås

Läs mer under fliken Månadens Gäst

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig nedan så kommer nästa nyhetsmail även till dig!

Facebook IKON

Är du BPSD-administratör & vill utbyta erfarenheter med andra?
Gå då gärna med i vår
FACEBOOK-grupp, som är en sluten diskussionsgrupp endast för er.

För att kunna bjuda in dig till gruppen, behöver vi veta ditt namn, vilken enhet du arbetar vid och mailadressen till din Facebook.

Kontakta oss via mail på:
bpsd.sus@skane.se

BPSD-registret-1212

Välkommen till BPSD-registret !

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

  Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

 

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

 

Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSD-register samt deras närstående.

På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet ”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”. Information om studien finner du HÄR (8 feb 2015)

 

Inspirationsträffar för chefer

Under våren & hösten har vi planerat in Inspirationsträffar (halvdagar) för er som är enhetschefer, verksamhetschefer, MAS, MAR, socialchefer eller motsvarande i anslutna enheter/verksamheter. Vi kommer dels att uppdatera er på vad som händer i BPSD-registret men framförallt att prata om hur ni kan använda era resultat i förbättringsarbete. Välkommen med din anmälan!  Mer information finner du HÄR

 

“Smärta kan påverka förekomst av BPSD”

Vanja Bränsvik foto HemsidanDen 14 januari 2015 fick läkarstudenten Vanja Bränsvik sitt vetenskapliga arbete godkänt efter sedvanlig granskning och opposition. Vanja har precis avslutat Läkarprogrammets termin 5 vid Lunds Universitet och arbetet är en del i hennes utbildning. Vanja har använt sig av data från BPSD-registret och vi är väldigt glada att hon valde detta viktiga och intressanta ämne till sitt vetenskapliga arbete. Här kan ni läsa en sammanfattning på svenska

Här kan ni läsa hela Vanjas uppsats

 

 

Filmer från Årliga mötet 2014

Nu är de filmade föreläsningarna från vårt Årliga möte klara och upplagda på hemsidan! Se dem här

.

Ändrade telefontider:

De vanligaste frågorna finner du svar på under Frågor & svar och det kan vara bra att läsa igenom frågorna och se om du hittar lösningen där. Om inte, är du självklart varmt välkommen att kontakta oss som vanligt

Vi nås lättast på mailen (bpsd.sus@skane.se) men behöver ni nå oss på telefon (040-33 55 78) så gör vi vårt bästa för att vara tillgängliga under nedanstående tider.

Måndagar 13-15 samt Tisdagar – Fredagar 9-12 och 13-15

 

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

 

“Ökad livslängd hos patienter som har god effekt av läkemedel mot Alzheimers sjukdom” (2 okt 2014)

 

“Alzheimersjuka minns med känslorna” (2 okt 2014)

 

För kännedom  …

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer. Läs mer under Senaste nytt  (2 okt 2014)

 

Presentation av den 1:a vetenskapliga studien baserad på data från BPSD-registret” (juli 2014)

 

“Sänkt ljudnivå gav lugnare liv på äldreboende” 

 

Nationell utvärdering – vård o omsorg vid demenssjukdom 2014

En ny rapport från Socialstyrelsen som innehåller resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Läs gärna mer HÄR

 

Webbutbildningar på olika språk / Persiska, Bosniska, Polska & Turkiska

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk. Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.

Sidan uppdaterades senast 5 mars, 2015 21:11
Du är besökare nr:

Powered by Allfelt Data

Kontakta oss gärna om du önskar mer information

bpsd.sus@skane.se