En sammanfattning av de rekommendationer som finns i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, återfinner du under länken nedan.

Denna länk finns även under fliken ”Dokument”

Sammanfattning av rekommendationerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer