Tacksamt om du vid anmälan är noga med att fylla i samtliga deltagares namn, yrkesroll & mailadress !

Viktig information att läsa innan anmälan.

 

Genom anmälan, accepterar du också att din enhet ansluts till BPSD-registret efter avslutad administratörsutbildning.

 

Vilket utbildningstillfälle avser anmälan? Plats och datum

Enhetens namn

Enhetens postadress

Ansvarig chef

Mail till ansvarig chef

Telefonnummer till ansvarig chef

Fakturauppgifter med organisationsnummer

PUL-ansvarig (Namn )

Kontaktuppgifter till PUL-ansvarig

Är enheten ansluten sedan tidigare till BPSD-registret?

JaNej

Anmälan avser följande personer

Deltagare, yrkeskategori, personlig mailadress

Önskemål om eventuell specialkost:

Kontaktperson om vi behöver komplettera uppgifterna: