(Sidan kommer att uppdateras under okt 2018)

 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom ska bygga på att varje enskild människa, trots sin sjukdom, får fortsätta att stå i fokus i sitt eget liv. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och vårdåtgärderna individanpassade.

De åtgärder som finns beskrivna nedan har i vetenskapliga studier visat sig kunna minska förekomsten av BPSD och åtgärdsrubrikerna är de som det enligt de Nationella Riktlinjerna finns högst evidens för. Förslagen vid varje åtgärdsrubrik är endast exempel på vårdåtgärder som kan användas och självklart finns en mängd andra åtgärder att använda sig av – använd fantasin & prova er fram!

 

När vi arbetar med vårdåtgärder i BPSD-registret, så är syftet att arbeta förebyggande, för att motverka att BPSD och svåra situationer uppstår. När man arbetar med registret, så väljer man att prova ett par olika vårdåtgärder som verkar lämpliga utifrån personens behov & situation. Man arbetar aktivt med dessa en tid och utvärderar därefter om de haft någon positiv effekt.

 

Bemötandeplan …

Bemötandeplanen i BPSD-registret är en kortfattad, enkel beskrivning av hur just den här personen har behov av att bli bemött & och vad man bör tänka på. Tips & råd som man som personal bör veta för att kunna göra omvårdnaden så bra som möjligt.

Tala långsamt, korta instruktioner, tala i  höger öra. Ögonkontakt, tala tydligt. Beröring före samtal vid väckningen på morgonen. Känslomässigt acceptera och bekräfta personen vid oro. Tänka på tydligt och vänligt kroppsspråk …

Fördjupning & lästips om bemötandeplaner

Att tänka på i bemötandet & kommunikationen med personer med demenssjukdom

 

Aktiviteter …

Det är inte de stora, gemensamma aktiviteterna vi främst arbetar med här, utan de små och individuella vårdåtgärderna som kan göra tillvaron meningsfull och förhindra BPSD.

Fördjupning & lästips om aktivering

 

Fysisk aktivitet …

Gymnastik, ”sitt-gympa”, motionscykel, gå i trappor, dans, boulespel. Trädgårdsarbete, hjälpa till att sopa uteplatsen, bära ut sopor, städa. Wii-spel (sport) …

Fördjupning & lästips om fysisk aktivitet (uppdaterad maj 2014)

 

Lugn ljudmiljö …

Avskild miljö vid måltid. Inte sitta vid tv:n. Möjlighet att sitta på sitt rum …

Fördjupning & lästips om lugn ljudmiljö

 

Massage …

Taktil massage, fotmassage, beröring. Bada badkar …

Fördjupning & lästips om massage och beröring

 

Musik & sång …

Individuellt anpassad musik, kanske vid specifika situationer som ADL.

Sångstunder, Senior-Karaoke, lyssna på cd på rummet. Vårdarsång; när vårdaren interagerar med vårdtagaren med hjälp av sång/nynnande … Läs gärna en artikel HÄR

Fördjupning & lästips om musik och sång

 

Utevistelse …

Promenad utomhus, tillsammans med personal eller närstående. Tipspromenad. Gå/åka rullstol för att handla …

Fördjupning & lästips om utevistelse

 

Extra stöd …

Vara en trygghet & någon som vägleder och visar hur en uppgift ska utföras …

 

Övrigt …

Här finns utrymme för andra åtgärder, så använd fantasin!

Bolltäcke, kedjetäcke, värmekatt, robotsäl. Plockförkläde. Whiteboard för att skriva in dagens händelser.  Vårdarhund, andra djur.  Toalettsaker i kontrastfärger för att underlätta morgon-ADL. Lägga fram ett klädesplagg i taget, klä sig i sin egen takt.