Vi tänkte här dela med oss av små ”Tips & Råd” och visa goda exempel på hur man lyckats implementera BPSD-registret i ordinarie verksamhet.

Har du några erfarenheter du vill dela med dig av, bra eller mindre lyckade, så maila oss gärna! Det kan vara goda exempel på individnivå, förslag på fungerande vårdåtgärder, praktiska erfarenheter eller någon annan upplevelse du vill delge oss andra. Kanske har ni gjort någon förändring i rutinerna på enheten eller tagit fram fungerande riktlinjer för registerarbetet på en högre nivå inom kommunen/verksamheten?

Skicka dina synpunkter i ett mail till bpsd.sus@skane.se och rubricera gärna mailet med ”Erfarenheter”.
Tänk på att allt du delar med dig av måste vara skrivet så att en enskild person inte kan pekas ut eller direkt kännas igen och skicka aldrig med några personuppgifter. Dela gärna med er av bilder på NPI-poängen /staplarna – före & efter – men tänk på att avidentifiera dessa.

Goda exempel / Rutiner, organisatoriskt & förslag på hjälpmedel

Gott exempel / Västerås / Utvärdering av arbetet med och implementeringen av BPSD-registret (April 2019)
Västerås har gjort en utvärdering av implementeringen och arbetet med BPSD-registret i Västerås stad. Konsultcenter har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning kartlagt framgångsfaktorer och utvecklingsområde med arbetet att implementera registret och dess arbetsmetodik. Läs gärna konsultrapporten via länken.

Gott exempel / Göteborg, Majorna Linné / ”Olika professioners ansvar för medverkan vid BPSD-registrering” (Hösten 2018)
Är att arbeta i multiprofessionella team ett sätt att öka kvaliteten i arbetet med BPSD-registret? Demenssjuksköterska Catarina Henriksson i Majorna-Linné, Göteborg är koordinator för Majorna Linnés referensgrupp demens, en tvärprofessionellt sammansatt grupp som har tagit fram ett dokument som beskriver teamdeltagarnas olika roller i arbetet med BPSD-registret. Dokumentet håller på att implementeras i stadsdelen med syfte att öka teamsammansättningen i registerarbetet.
Genom att visa på att alla professioner är lika viktiga men att de har olika roller, har antalet registreringar i stadsdelen ökat med 170 % på ett år. Catarina beskriver även att deltagandet av de olika professionerna har ökat. Till exempel har sjuksköterskornas delaktighet vid skattningarna ökat från 15 tillfällen 1:a kvartalet 2018 till 48 tillfällen 1:a kvartalet 2019.

Gott exempel / Västerås / Korttidsboende; så här arbetar vi med registret (Jan 2015)

Gott exempel / Örnsköldsvik (Våren 2014)

Gott exempel / Vingåker / Hemtjänst; så här arbetar vi med registret (Jan 2015)

Gott exempel / Minneskliniken SUS / Mobilt team; så här arbetar vi med registret (Dec 2016)

Gott exempel / Gävle / Checklista inför teamträff

Gott exempel / Luleå / Så här arbetar vi med registret (Nov 2014)

Goda exempel på tavlor för vårdåtgärder / Fr BPSD-registrets Facebook-grupp för administratörer

Gott exempel / Minnesklinikens mobila team Malmö, SUS / ”Mediapresentationer”
Mediapresentationer” i form av visning av naturbilder kan ha positiv effekt gällande att lindra agitation och känslomässig sress hor personer med demenssjukdom. Använd gärna på deras väldigt rogivande & vackra bildspel nedan (tänk på upphovsrätten för bilderna) och låt er inspireras till att göra egna bildspel från er egen miljö eller från något speciellt tema. Koppla enkelt datorn till tv:n så kan fler se samtidigt! Bildspel Naturbilder / Åsa o Hanna

Gott exempel / Lidingö / Signeringslista för vid behovsläkemedel / Lidingö-stad ( juni 2014)
Exempel från Lidingö stad på en signeringslista för läkemedel som ges vid behov, där det tydligt framgår att ordinerade vårdåtgärder måste provas innan läkemedel ges; ett bra exempel på hur man kan arbeta förebyggande.

Goda exempel / Artiklar & reportage …

”Bättre liv för sjuka äldre” i Sörmland har delat ut Månadens Tårta till äldreboendet S:t Anna i Nyköping, som  arbetar med BPSD-registret. Läs gärna mer HÄR

Samtliga kommuner i Västernorrland deltar i en stor satsning på att förbättra vården för de demenssjuka. Anders Engelholm, utvecklingsledare på Kommunförbundet Västernorrland, har varit drivande till att en av åtgärderna har varit att införa BPSD-registret. Kicki Garneij & Annika Lönnroth har sedan i våras lagt ner mycket tid & engagemang på att vara certifierade utbildare i länet. Läs gärna reportaget från Tidningen Ångermanland HÄR

Silverängen i Trelleborg arbetar också med BPSD-registret och här har man kunnat se många goda resultat. Läs gärna deras presentation från Almedalsveckan på Gotland, sommaren 2012.

Ovanåkers kommun var bland de första att ansluta sig till BPSD-registret. Läs gärna deras presentation om hur de arbetar där – ”Tvärprofessionellt demensteam i OVANÅKERs kommun”

Ett mycket gott exempel på hur man lyckats implementera BPSD-registret kommer från Carina Berglund, vårdutvecklare i Skellefteå – Äldreomsorgens demensteam” / Skellefteå kommun

Gott exempel på förbättringsarbete ”Minskad läkemedelsanvändning” / Vardaga Österbo Lund / Hösten 2016