På den här sidan kommer Anita Asplund, patient- och anhörigföreträdare i styrgruppen för BPSD-registret, att berätta om sitt arbete och sitt engagemang kring att informera och stötta anhöriga & närstående till personer med demenssjukdom.

Vi låter Anita presentera sig själv!

Vill du läsa Anitas presentation som ett dokument, går det bra att klicka på länken nedan

Presentation / Anita Asplund

BLOGGINLÄGG från Anita till anhöriga, närstående & goda vänner till personer med kognitiv sjukdom

FILMER

Titta gärna på nedanstående filmer.

Den översta filmen är inspelad på Fullriggaren i Helsingborg. Den handlar om hur viktigt det är att både skapa goda relationer till anhöriga och att förstå hur mycket anhörigas delaktighet i omvårdnaden betyder.

I den andra filmen hör vi Anita Asplund, anhörigrepresentant i BPSD-registrets styrgrupp.

Filmen längst ner handlar om Roger Ericsson och hans mamma Märta och är inspelad i Torsby.