BPSD-registrets plattform för FoUU består av;

 

Lennart Minthon Lennart

Professor / Lunds Universitet. Minneskliniken, Malmö, Skånes universitetssjukhus

Lennart Minthon är överläkare och har varit klinikchef vid Minneskliniken i Malmö i perioden 1993 – 2012. Disputerade 1995 på behandling av Alzheimers sjukdom. Lennart har haft förmånen att samtidigt vara både klinikchef och forskningsledare en längre period. Denna kombination är ovanlig idag men gett honom fantastiska möjligheter att kunna integrera sjukvård och forskning i den kliniska vardagen. Har byggt upp uppföljningsprogram för demenspatienter, för att ge optimalt stöd till patienter och anhöriga. Utvecklat enheten för kliniska läkemedelsprövningar, BPSD-registret, Migrationsskolan, minnesmottagningar inom primärvården och Kunskapscentrum-demenssjukdomar. Genom en god forskningsmiljö skapat flera nationella och internationella kontakter inom demensvården, där briljanta forskningsidéer kommer fram och kan realiseras i den kliniska vardagen. Blev 2010 professor inom området demenssjukdomar och kognition.

 

AnnaKarinEdbergAnna-Karin Edberg

Professor i omvårdnad / Lunds Universitet

Anna-Karin är legitimerad sjuksköterska och har bland annat arbetat inom psykiatrisk vård och som demensansvarig sjuksköterska i kommunal vård och omsorg. Hon disputerade 1999 med en avhandling som bland annat utvärderade stöd till personal som arbetar inom demensvård. Anna-Karin har bland annat ansvarat för utformningen av internationella riktlinjer för vård och omsorg vid BPSD för International Psychogeriatric Association, IPA, och har varit redaktör för flera läroböcker inom området, bland annat boken ”Att möta personer med demens”. Hon arbetar idag som professor vid Högskolan Kristianstad och som chef för Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan som bedriver flervetenskaplig forskning i samverkan med kommunal och regional vård och omsorg. Hon har även forskningssamarbete med Vårdalinstitutet, Lunds Universitet och Swedish Brain Power, Karolinska Institutet. För mer information se: www.hkr.se/anna-karin-edberg

 

Eva Granvik Eva

Enhetschef för Kunskapscentrum för demenssjukdomar i Region Skåne & Nationell koordinator för BPSD-registret, Magister i omvårdnad /Minneskliniken, Malmö, Skånes universitetssjukhus

Eva är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri och demenssjukdomar. Hon är auktoriserad omvårdnadshandledare och har i många år haft handledning vid demensenheter, men även vid akutverksamheter och sjuksköterskeutbildningen vid Malmö högskola. Eva har arbetat som sjuksköterska och vårdutvecklare vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus, men har även haft sjukhusövergripande uppdrag som vårdutvecklare. Hon har varit med och tagit fram BPSD-registret och arbetar nu som nationell koordinator för registret. Hon är även enhetschef för Kunskapscentrum för demenssjukdomar i Region Skåne.

 

Katarina Nägga

Katarina NäggaMed. Dr., Överläkare / Minneskliniken, Malmö, Skånes universitetssjukhus

Katarina Nägga är överläkare och har arbetat på Minneskliniken i Malmö sedan 2007. Hon disputerade 2004 på en avhandling om klinisk demensdiagnostik och är specialist i invärtesmedicin och geriatrik. Katarina kombinerar sin tjänst som läkare på Minnesmottagning med klinisk forskning. Forskningen handlar framför allt om olika riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt och demens men också om skyddsfaktorer för hjärnans normala åldrande. Det nyaste forskningsområdet utgår från BPSD-registret och de data som samlas in där. Katarina har varit med och arbetat fram de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och är medlem i styrgruppen för Svenska Demensregistret – SveDem. Hon har också medverkat vid framtagandet av BPSD-registret och är medlem i registrets styrgrupp sedan starten.

 

Målsättningar för BPSD-registrets FoUU-grupp

 

 

FoUU – Uppsatser & studier

Färdiga uppsatser & studier
Pågående uppsatser / Okt 2015
Pågående studier

 

Policy för författarskap i vetenskapliga publikationer
Riktlinjer för utlämnande av data från BPSD-registret
Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

 

Är du intresserad av att forska eller skriva en uppsats kring BPSD-registret ber vi dig att kontakta Eva Granvik, nationell koordinator för BPSD-registret,  på mailadress: eva.granvik@skane.se

Vid ansökan om utdrag kommer vi att beakta att din ansökan inte konkurrerar med pågående projekt.

För att stimulera till studentuppsatser på magister- och masternivå finansieras dessa utdrag av BPSD-registret. Utdrag för forskning finansieras av forskaren.

Variabellista

 

 

 

För studerandeSt

Vad är BPSD-registret?
Mer information för dig som studerar, finner du på länken här BILDSPEL Studerande (Uppdat juni 2016)