Registerhållarens och styrgruppens roll
Registerhållare Lennart Minthon Professor, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Anita Källman Sjuksköterska, Geriatriska mottagningen
Universitetssjukhuset, Linköping
Ledamot Bertha Ragnarsdottir Projektledare, demensprojekt i Linköpings kommun
Ledamot Eva Granvik Sjuksköterska, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Håkan Minthon Sjuksköterska, Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Malmö
Ledamot Katarina Nägga Överläkare, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Maggie Andersson Undersköterska, Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Malmö
Ledamot Solweig Brändström Arbetsterapeut, Geriatrisk centrum, NUS
Umeå
Ledamot Marie Ternström  Sjukgymnast, Sandvikens kommun
Ledamot Anita Asplund  Alzheimerföreningen
Ledamot Maggie Andersson Undersköterska, Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Malmö

Styrgruppen

(Feb 2015)

Richard Bibby, programmerare