Registerhållarens och styrgruppens roll
Ledamot Lennart Minthon Professor, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Anita Källman Demenssjuksköterska
Mjölby kommun
Ledamot Bertha Ragnarsdottir Projektledare, demensprojekt
Linköpings kommun
Registerhållare Eva Granvik Sjuksköterska, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Håkan Minthon Sjuksköterska
Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Malmö
Ledamot Katarina Nägga Överläkare, Minneskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ledamot Maggie Andersson Undersköterska
Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Malmö
Ledamot Marie Ternström Fysioterapet
Sandvikens kommun
Ledamot Anita Asplund  Alzheimerföreningen
Helsingborg
/ Uppdaterad okt 2018

Styrgruppen

(Feb 2015)

Richard Bibby, programmerare