På länkarna nedan finns dokument som kan hjälpa dig i ditt arbete kring BPSD-registret.

 

 

DOKUMENT TILL BPSD-REGISTRET …

 

 

MANUAL för BPSD-registret  (nov 2015)

DOKUMENT från utbildningsmappen ”Mall för teamarbete & handlingsplan” (Uppdaterad sept 2015)

DOKUMENT från utbildningsmappen ”Tips & råd vid registrering” inkl. KVÅ-koder (Uppdaterad sept 2015)

Information om kvalitetsregister till vårdtagare & anhöriga (Jan 2015)

Mall/Underlag för bedömning på papper (Uppdaterad mars 2016)

Studie-& diskussionsmaterial till webbutbildningen (Uppdaterad juli 2015)

NPI-NH svensk version

Instruktioner NPI-skalan (Okt 2015)

Begäran om registerutdrag 

Begäran om utträde ur registret

Information att sätta upp på enheten (Feb 2014)

Sammanställning fr. workshop om NPI-skalan / Symtom. orsak, åtgärd / Tips & förslag

BROSCHYR om BPSD-registret (Anhöriga m.fl)

BROSCHYR Information om certifierade utbildare (Feb 2014)

BROSCHYR Information till dig som ska arbeta med BPSD-registret (Feb 2014)

(Alla tre broschyrerna finns att beställa kostnadsfritt under fliken Övrigt på hemsidan)

POSTER från Kvalitetsregisterkonferensen 2013

ÖVRIGA POSTRAR (3 olika) Beställs från fliken Övrigt

Övergripande information om BPSD-registret (dec 2014)

Info om stängning av enhet eller byte av huvudman/uppdragsgivare

BILDSPEL för studerande / Info om BPSD-registret (Feb 2015)

Läkemedel som räknas med i statistiken (Aug 2015)

 

 

SKATTNINGAR, SKALOR, SCHEMAN …

 

 

NPI-NH svensk version

Abbey Pain scale

Neuroleptikaprotokoll

Beteendeschema (2011)

Beteendebeskrivning

Beteende & Sömnschema (2010)

Ortostatiskt blodtryck

MMSE-SR  , MMSE-SR manual

 

 REKOMMENDATIONER

 

 

 

Socialstyrelsen

Sammanfattning av rekommendationerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

 

 

 

OMVÅRDNAD – TIPS & INSPIRATION …

Många tips & länkar till artiklar finner ni istället på sidan som heter ”Att arbeta med registret” / Omvårdnadsåtgärder

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ VID LÄKEMEDELSBEHANDLING …

Länkar & artiklar samt en uppskattad föreläsning finner ni istället på sidan som heter ”Att arbeta med registret” / Läkemedelsbehandling

Läkemedel

Neuroleptikaprotokoll

Läkemedelsgenomgång-SoS

 

 

POWERPOINT-PRESENTATIONER / ÅRLIGT MÖTE

 

 

 

2015

Filmer från Årliga mötet 2015

 

2014

Filmer från Årliga mötet 2014  

 

2013

Årligt möte 2013 / Helle Wijk ”Miljöns betydelse vid demenssjukdom”

Årligt möte 2013 / Christina Wångblad ”Aktivitet & rörelse”

Årligt möte 2013 / Tiohundra AB i Norrtälje – Goda exempel

Årligt möte 2013 / Papegojelyckan i Lund – Goda exempel

Årligt möte 2013 / Tingsbrogården på Gotland – Goda exempel

Årligt möte 2013 / BPSD-registrets egen lilla sammanställning av intressanta siffror:)

Årligt möte 2013 / BPSD-registrets rullande bildspel

 

2012

Årligt möte 2012 / Marie Ternström, sjukgymnast Sandviken

Årligt möte 2012 / Eva Granvik – Nationell koordinator BPSD-registret

Årligt möte 2012 / Lennart Minthon – Professor & Registerhållare BPSD-registret

Årligt möte 2012 / Katarina Nägga – Överläkare, Medlem i styrgruppen

Årligt möte 2012 / En enkel sammanfattning av året som gått

Årligt möte 2012 / Carina o BrittMarie Demensteamet – Torsby

Årligt möte 2012 / Demensteamet – Skellefteå kommun

Årligt möte 2012 / Eva Persson Regional samverkan BPSD Halland