På länkarna nedan finns dokument som kan hjälpa dig i ditt arbete kring BPSD-registret.

 

 

DOKUMENT TILL BPSD-REGISTRET …

 

 

MANUAL för BPSD-registret  (nov 2015)

DOKUMENT från utbildningsmappen ”Mall för teamarbete & handlingsplan” (Uppdaterad sept 2015)

DOKUMENT från utbildningsmappen ”Tips & råd vid registrering” inkl. KVÅ-koder (Uppdaterad sept 2015)

Information om kvalitetsregister till vårdtagare & anhöriga (Jan 2015)

Mall/Underlag för bedömning på papper (Uppdaterad mars 2016)

Studie-& diskussionsmaterial till webbutbildningen (Uppdaterad juli 2015)

NPI-NH svensk version

Instruktioner NPI-skalan (Okt 2015)

Begäran om registerutdrag 

Begäran om utträde ur registret

Information att sätta upp på enheten (Feb 2014)

Sammanställning fr. workshop om NPI-skalan / Symtom. orsak, åtgärd / Tips & förslag

Övergripande information om BPSD-registret (dec 2014)

Info om stängning av enhet eller byte av huvudman/uppdragsgivare

Läkemedel som räknas med i statistiken (Aug 2015)

FOLDRAR & POSTRAR finns att beställa under fliken Övrigt på hemsidan)

POSTER från Kvalitetsregisterkonferensen 2013

BILDSPEL / Studerande (Uppdat juni 2016)

BILDSPEL / För t.ex nya enheter, omstarter, repetition, allmän information (Okt 2016)

 

 

SKATTNINGAR, SKALOR, SCHEMAN …

 

 

NPI-NH svensk version

Abbey Pain scale

Neuroleptikaprotokoll

Beteendeschema (2011)

Beteende & Sömnschema (2010)

Ortostatiskt blodtryck

MMSE-SR  , MMSE-SR manual

 

 REKOMMENDATIONER

 

 

 

Socialstyrelsen

Sammanfattning av rekommendationerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

 

 

 

OMVÅRDNAD – TIPS & INSPIRATION …

Många tips & länkar till artiklar finner ni istället på sidan som heter ”Att arbeta med registret” / Omvårdnadsåtgärder

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ VID LÄKEMEDELSBEHANDLING …

Länkar & artiklar samt en uppskattad föreläsning finner ni istället på sidan som heter ”Att arbeta med registret” / Läkemedelsbehandling

Läkemedel

Neuroleptikaprotokoll

Läkemedelsgenomgång-SoS

 

 

POWERPOINT-PRESENTATIONER / ÅRLIGT MÖTE

 

 

 

2015

Filmer från Årliga mötet 2015

 

2014

Filmer från Årliga mötet 2014  

 

2013

Årligt möte 2013 / Helle Wijk ”Miljöns betydelse vid demenssjukdom”

Årligt möte 2013 / Christina Wångblad ”Aktivitet & rörelse”

Årligt möte 2013 / Tiohundra AB i Norrtälje – Goda exempel

Årligt möte 2013 / Papegojelyckan i Lund – Goda exempel

Årligt möte 2013 / Tingsbrogården på Gotland – Goda exempel

Årligt möte 2013 / BPSD-registrets egen lilla sammanställning av intressanta siffror:)

Årligt möte 2013 / BPSD-registrets rullande bildspel

 

2012

Årligt möte 2012 / Marie Ternström, sjukgymnast Sandviken

Årligt möte 2012 / Eva Granvik – Nationell koordinator BPSD-registret

Årligt möte 2012 / Lennart Minthon – Professor & Registerhållare BPSD-registret

Årligt möte 2012 / Katarina Nägga – Överläkare, Medlem i styrgruppen

Årligt möte 2012 / En enkel sammanfattning av året som gått

Årligt möte 2012 / Carina o BrittMarie Demensteamet – Torsby

Årligt möte 2012 / Demensteamet – Skellefteå kommun

Årligt möte 2012 / Eva Persson Regional samverkan BPSD Halland