BPSD-registret använder sig av certifierade utbildare, dels för att öka tillgängligheten på utbildningstillfällen runt om i landet, men också för att det behövs någon som kan ge stöd och hjälpa till med implementeringen på enheterna.

Som certifierad utbildare är du länken mellan BPSD-registret och användarna inom ett avtalat område (kommun, län, verksamhet etc.). Du ansvarar bl.a för att genomföra administratörsutbildningar och för att stötta vid implementeringen genom ex. återträffar. Uppdraget att fungera som certifierad utbildare ska vara väl genomtänkt och långsiktigt och vara förankrat i kommunens/verksamhetens ledning. Uppdraget tar en hel del tid i anspråk och det är viktigt att du inom din befintliga tjänst ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar till detta, då det inte utgår någon ersättning från BPSD-registret.

Hur blir man certifierad utbildare?

Innan man kan bli certifierad utbildare finns det en del krav på förkunskaper som du måste ha och därför är det viktigt att det finns en väl genomtänkt planering och en mycket god framförhållning.

Certifieringsutbildningen är vanligtvis på 3 sammanhängande dagar (en halvdag och två heldagar) och den genomförs framförallt i Malmö.

Kostnad

Vi tar ut en engångskostnad i samband med certifieringsutbildningen för utbildningsmaterial & måltider (förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna) à 750 kr per person exkl. moms
Resa & logi bekostas och ordnas av er själva.

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRKUNSKAPER för att bli certifierad utbildare – uppdaterad maj 2018

Frågor & svar

Vad innebär detta uppdrag, förutom att hålla i administratörsutbildningar?

Den största delen är utan tvekan att aktivt arbeta för att varje enhet kommer igång och förstår vinsterna av att arbeta med BPSD-registret.
Man bör ha möjlighet att kunna besöka de olika enheterna för att eventuellt ge stöttning och handledning när det gäller t.ex upplägg och vårdåtgärder, men även se till att enheten tar ut statistik och vet hur de ska använda sina resultat.

Att minst en och gärna flera gånger per termin, hålla i återträffar både för de anslutna enheterna, men också gärna för att samla hela kommunen.

Varje år arrangerar vi nätverksträffar för certifierade utbildare och vi rekommenderar att man som certifierad utbildare deltar vid minst ett tillfälle per år. Tyvärr har vi ingen möjlighet att bekosta resa och uppehälle vid nätverksträffarna.

Varför måste jag gå om administratörsutbildningenom om den är äldre än 6 månader?

Det övergripande syftet är för att du som certifierad utbildare ska kunna föreläsa i två dagar till bilder och material som inte är ditt eget och för att alla ska ha samma föreläsning att utgå från. Vi uppdaterar utbildningsprogrammet varje år och är det längre tillbaka som du gick din egen utbildning har du inte sett  materialet, vilket gör det svårt att prata till bilderna på ett lättförklarligt sätt.

En annan anledning är att när man själv går sin administratörsutbildning, gör man det med syftet att själv lära sig om registret. Då lyssnar man på ett sätt. När du går om din adminstratörsutbildning för att bli certifierad utbildare, så lyssnar du på ett annat sätt och lägger märke till t.ex. upplägg och disposition av tiden.

Varför måste jag gå om administratörsutbildningenom om jag gått för en annan certifierad utbildare?

Anledningen till att du måste gå om administratörsutbildningen är att vi vill att alla ska ha samma föreläsning att utgå från.

Du måste ha gått din egen administratörsutbildning för någon av oss som arbetar vid BPSD-registret (Eva Granvik, Carina Törnkvist eller Håkan Minthon)

Vi har just nu drygt 280 certifierade utbildare runt om i landet och vi gör vårt bästa för att lyssna av dessa. Dessvärre har vi inte riktigt möjligheten att följa upp alla inom rimlig tid och kan därför inte alltid med säkerhet veta att de är helt uppdaterade på materialet.

Detta är ett koncept som man förbinder sig att arbeta efter. Det är dock mindre sannolikt att tro att alla säger precis samma sak till alla bilderna, så för att få det så likt ursprungsmaterialet som möjligt är det viktigt att alla har samma grundföreläsning att utgå från och vet vad vi vill förmedla med bilderna.

Vem bekostar administratörsutbildningen?

Administratörsutbildningen bekostar ni själv. Vi tar ut en kostnad på 700:- exkl. moms och den kostnaden omfattar utbildningsmaterial samt fika & lunch båda dagarna.
Resa och uppehälle vid administratörsutbildningen har vi tyvärr ingen möjlighet att bekosta, utan de kostnaderna står du själv för.

Finns det andra administratörsutbildningar än i Malmö?

Ibland har vi utbildningar i andra delar av landet. Kontakta BPSD-registret för information om aktuella utbildningar utanför Malmö.

Jag är administratör men har ingen inloggning eller registervana

Det är av största vikt att du som certifierad utbildare har vana av att arbeta i registret. Har du tänkt att bli certifierad utbildare och inte skaffat dig någon inloggning eller ännu arbetat aktivt med registret, så rekommenderar vi att du omgående gör det.

Du kan till exempel följa med andra administratörer på boenden eller i demensteam och delta när de arbetar med registreringar, men även att du deltar aktivt i implementeringen av registret. Du kan också träna upp dina kunskaper i vår testdatabas för att du ska känna dig säker på hur du arbetar i registret.

Är du administratör och känner du att du har behov av inloggning ber vi dig kontakta oss.

Vad kostar certifieringsutbildningen?

Certifieringsutbildningen i sig är kostnadsfri, men vi tar ut en kostnad på 750:- exkl. moms för utbildningsmaterial samt fika & lunch (ingår alla tre dagarna).
Resa och uppehälle ordnas och bekostas av er själva.

För anmälningar gjorda till utbildningen i september 2016 gäller den gamla kostnaden på 650:- exkl.moms.

Finns det fler certifieringsutbildningar än de som står på hemsidan?

Om det görs en stor satsning i ert län eller i någon av de större städerna kan vi eventuellt ordna utbildningar på plats hos er. Detta kräver dock planering och framförhållning, eftersom vi ofta ligger ett halvår framåt när vi bokar.

Kontakta oss gärna, så försöker vi hitta en lösning.

Om vi ska göra en storsatsning för länet; vad bör vi tänka på?

Planering är A och O. Det är viktigt att välja vem som ska bli certifierad utbildare med omsorg och att se till att de får tid avsatt till att arbeta med detta.

Läs noga igenom all information på hemsidan (framförallt denna sidan) om vad som förväntas av dig som certifierad utbildare samt annan information som är bra att tänka igenom och känna till, exempelvis den länkade information här på sidan om att göra en handlingsplan i förväg.

Det finns certifierade i länet men vår kommun vill satsa på en egen

Det går alldeles utmärkt att ha en egen certifierad utbildare i kommunen eller inom den privata verksamheten, det är dock viktigt att i förväg göra upp en handlingsplan och att se över vilket behov som finns.

Fundera igenom hur många som kan behöva utbildas, så inte den certifierade utbildaren efter några få utbildningar redan har utbildat alla. Det ställs krav på att man ska kunna hålla minst en utbildning per år, men detta kravet är väldigt lågt satt. Ska man känna sig bekväm med att hålla utbildningen behöver man hålla regelbundna utbildningar flera gånger om året.
Är ni en liten kommun finns det kanske möjlighet att gå ihop med en annan kommun? Den certifierade utbildaren kan hyras in av grannkommunen eller så kan man göra ett utbildningsbyte där ena kommunen utbildar i ett ämne och den andra står för utbildningen i BPSD-registret.

Varför måste vi göra en handlingsplan innan utbildningen?

Ju tydligare uppdraget är för den certifierade utbildaren och ju noggrannare handlingsplan som är gjord, desto större chans har den certifierade utbildaren med att komma igång med sitt uppdrag. Handlingsplanen presenteras på utbildningen där det finns möjlighet att revidera den.

Är det bättre om man är en eller flera som utbildar?

Det kräver mycket av en person att hålla i en tvådagarsutbildning, så det kan vara en fördel att vara två personer vid en utbildning. Dessa två kan komplettera varandra kunskapsmässigt och ha stöd av varandra.

Hur mycket tid kommer tas i anspråk?

En av de svåraste frågorna att svara på. Det beror helt på hur stort uppdrag man har och hur mycket tid man avser att lägga på implementeringen. Man behöver räkna med minst en dags förberedelse inför en utbildning och en dags efterarbete.

Vad gäller implementeringen måste man ha möjlighet att ha återträffar, minst en gång och gärna flera gånger per termin. Man bör också ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att prata om hur det går med arbetet med registret och viss handledning.

Planerade utbildningstillfällen  / Malmö

 • Malmö 17-19 oktober 2018
  Fullbokad
 • MALMÖ 26-28 NOVEMBER 2018
  Fullbokad
 • MALMÖ 5-7 FEBRUARI 2019 (Anmälan senast 4/1 2019)
  Fullbokad
 • MALMÖ 9-11 APRIL 2019 (Anmälan senast 1/3 2019)
  20

Hur anmäler jag mig till utbildningen för certifierade utbildare?

Vänligen läs all informationen under länkarna noga och hör gärna av er för mer information

FORMULÄR FÖR ANSÖKAN finner du HÄR

Välkommen med din ansökan !