När enheten bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men givetvis är det en fördel om även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.  är välkomna att delta!

Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innan anmälan görs

Innan du gör din anmälan till administratörsutbildningen, vill vi att du noga läser igenom informationen angående vem som ska delta i utbildningen.

Utbildning till BPSD-administratör
Kursmål för Administratörsutbildning inom BPSD-registret

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria, men vi tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial & måltider (förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna) à 700 kr per person (exkl. moms) vid utbildningarna på KunskapsCentrum i Malmö. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Deltagarna bekostar själv resa och logi.

Om ni är minst 25 personer som önskar utbildning inför anslutning och inte har möjlighet att medverka vid de utbildningstillfällen vi erbjuder, har vi eventuellt möjlighet att ordna en utbildning hos er. Vi tar då ut en kostnad på 5000:- inkl.moms. Ni bekostar även utbildningslokal, måltider samt utbildningsmaterial á 350:- per person (exkl. moms).

Vi strävar efter att ha certifierade utbildare i alla kommuner/större privata verksamheter. Ett krav för att vi ska genomföra en administratörsutbildning hos er, är att ni utsett passande person/personer som får i uppdrag av er, att inom verksamheten fungera som certifierad utbildare. Personen/personerna ska kunna delta vid administratörsutbildningen och vara anmälda till kommande certifieringsutbildning.

Datum för administratörsutbildningen (Malmö)

2018

23-24 januari 2018 / (Fullbokad)

15-16 februari 2018 / (Fullbokad)

26-27 april 2018 / (Fullbokad)

17-18 maj 2018 (14 platser lediga)

29-30 augusti 2018 – obs. ändrat datum (24 platser)

18-19 september 2018 (Reserverad för certifierade utbildare)

6-7 november 2018 (Öppnar för anmälan i juni / 24 platser)

6-7 december 2018 (Öppnar för anmälan i juni / 24 platser)

Utbildningen är på två heldagar och för att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda dagarna.

Tider för våra utbildningar i Malmö brukar vara 8.30-16 (dag 1) och 8-15 (dag 2). Information om vilka tider som gäller för ett specifikt utbildningstillfälle skickas alltid ut via mail till deltagarna innan utbildningen.

Information om administratörsutbildningarna i MALMÖ (uppdaterad mars 2016) 

ANMÄLAN till Administratörsutbildningen gör du HÄR 

Övriga utbildningstillfällen (Administratörsutbildningen)

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs på många ställen runt om i landet. Våra certifierade utbildare anordnar utbildningar inom sina ”egna” områden och information om dessa utbildningar sprids lokalt.

Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du på fliken Kontakt.

Utbildning till Certifierad utbildare

Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna  administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Anslutning till registret/Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.