Administratörsutbildning (Obligatorisk)


När enheten/kommunen/verksamheten har bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men vi rekommenderar att även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.
Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innehåll vid Administratörsutbildningen, kursmål & program

Kostnad


Utbildningarna är kostnadsfria, men vi tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial & måltider (förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna samt fika för halvdagen) à 750 kr per person (exkl. moms) vid utbildningarna på KunskapsCentrum i Malmö. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Deltagarna bekostar själv resa och logi.

Datum för administratörsutbildningen (Malmö)


16-17 januari 2019 + 21 mars 2019 (eftermiddagen) / FULLBOKAD
26-27 februari 2019 + 23 maj 2019 (eftermiddagen) / FULLBOKAD
26-27 mars 2019 + 23 maj 2019 (eftermiddagen) / FULLBOKAD
2-3 maj 2019 + 28 augusti (eftermiddagen) / FULLBOKAD

15-16 oktober 2019 + 15 januari 2020 (eftermiddagen) / FULLBOKAD
3-4 december 2019 + 4 mars 2020 (eftermiddagen) / 20 lediga platser (av 23) – NY

2020

28-29 januari 2020 + 22 april 2020 (eftermiddagen) / 23 lediga platser
17-18 mars 2020 + 10 juni 2020 (eftermiddagen) / 23 lediga platser

Utbildningen är på två heldagar samt en halvdags uppföljning. För att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda heldagarna.

Tider för våra utbildningar i Malmö brukar vara 8.30-16 (dag 1) och 8-15.30 (dag 2). Information om vilka tider som gäller för ett specifikt utbildningstillfälle skickas alltid ut via mail till deltagarna innan utbildningen.

NYTT (jan 2019)
Fr o m hösten 2019 kommer vi att göra en del förändringar i vårt upplägg av utbildningarna. Vi har sett stora fördelar, främst när det gäller implementeringen, med att kommuner och verksamheter utbildar egna certifierade utbildare. BPSD-registrets kansli kommer framöver att kraftigt minska antalet Administratörsutbildningar hos oss i Malmö och istället  prioritera utbildningen för certifierade utbildare.
Utbildningen för certifierade utbildare kommer att göras om. (Mer info om detta finner du inom kort på sidan Certiferad utbildare)

Information om sparade personuppgifter för dig som anmäler dig till BPSD-registrets utbildningar – GDPR

ANMÄLAN till Administratörsutbildningen gör du HÄR 

Övriga utbildningstillfällen i landet (Administratörsutbildningen)


BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs på många ställen runt om i landet. Våra certifierade utbildare anordnar utbildningar inom sina ”egna” områden och information om dessa utbildningar sprids lokalt.

Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du på fliken Kontakt.

Utbildning till Certifierad utbildare


Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna  administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Anslutning till registret/Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.